„Przyszłość sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania” - sesja BSP podczas IGF Polska 2023

October 3, 2023

Rozpoczynając sesję „Przyszłość sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania”, w której udział wzięli"

Kosma Złotowski - Poseł do European Parliament, Kontrsprawozdawca do projektu Aktu o Sztucznej Inteligencji, 

Malgorzata Nikowska - Szefowa Wydziału Cyfrowa Transformacja Ekosystemów Przemysłowych w European Commission, DG CONNECT, 

Carlo Paolicelli - Zastępca Dyrektora Działu Ekosystemu Przemysłu Przyszłości Platforma Przemysłu Przyszłości

Mec. Roman Bieda - Prezes Zarządu Fundacji AI Law Tech Foundation

Katarzyna Lachowicz - Dyrektor Oddziału Business & Science Poland w Brukseli powiedziała: „Sztuczna inteligencja jest jednym z ważnych obszarów gospodarczych i elementem pewnego wyścigu technologicznego. Jest obszarem istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego jak i cyfrowego, zwłaszcza w nowym kontekście geopolitycznym, ale nie znajdującym jeszcze ugruntowanego miejsca w regulacjach prawnych. #AIAct to pierwsza unijna inicjatywa legislacyjna w tym obszarze, ale państwa trzecie również podjęły wyzwanie uregulowania rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją. Obecnie trwają negocjacje przepisów AI Actprzez European Parliament, European Commission i Council of the European Union w procesie rozmów trójstronnych. Jest to ostatni etap procesu legislacyjnego.”
Otwierając dyskusję, Dyrektor Lachowicz nawiązała  do słów Przewodniczącej KE Ursula von der Leyen, które wypowiedziała we wrześniowym orędziu o stanie UE:„Sztuczna inteligencja powinna rozwijać się w sposób przejrzysty, odpowiedzialny i ukierunkowany na człowieka”. Przywołała także cytowaną przez Przewodniczącą opinię naukowców i specjalistów od AI, którzy twierdzą, że sztuczna inteligencja jest dla ludzkości także zagrożeniem o tej samej skali społecznej co pandemia czy wojna jądrowa, a więc wymagającym pilnych działań na poziomie globalnym.”
W swojej wypowiedzi Dyr. Lachowicz podkreśliła także, iż ważnym aspektem nie tylko rozporządzenia o AI, ale każdej unijnej regulacji jest to, by zapewnić dbałość o zachowanie konkurencyjności europejskich firm na rynkach globalnych i wspierać ich rozwój tworząc sprzyjające ku temu warunki.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wideo z przebiegu sesji

Najnowsze aktualności