BSP

Związek Pracodawców Business and Science Poland powstał w 2019 roku jako odpowiedź na wyzwania jakie przed polskimi podmiotami gospodarczymi stawia dynamicznie rozwijający się wspólny rynek UE. Naszym partnerom zapewniamy profesjonalne narzędzia wpływu na unijne środowisko legislacyjne i pomagamy budować skuteczne koalicje wspierające interesy polskiego przemysłu i nauki. Jest to możliwe, ponieważ na co dzień współpracujemy z instytucjami europejskimi, ze stowarzyszeniami branżowymi, w tym z sektora MŚP, organizacjami pozarządowymi oraz mediami. Z każdym rokiem działalności naszego biura w Brukseli rozwijamy nasz potencjał, stawiamy na wysoki poziom merytoryczny prac oraz skuteczność naszych działań.

„Misją jest oferowanie członkom i partnerom profesjonalnych narzędzi do wpływania na unijne środowisko legislacyjne oraz budowanie skutecznych koalicji wspierających interesy polskiego przemysłu i nauki.”

Związek ciągle się rozwija i poszerza swoje portfolio. Naszymi partnerami są podmioty z wielu sektorów: energetyki, transportu, przemysłu ciężkiego, finansowego, spożywczego i usług, ale również wspierające handel czy działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw. W gospodarce przewagę konkurencyjną zapewnia dostęp do kluczowych informacji, a najważniejsze decyzje ekonomiczne i społeczne dla krajów członkowskich UE zapadają w Brukseli. Dlatego na co dzień dbamy o stałą analizę dynamicznej agendy europejskiej i informujemy o bieżących działaniach instytucji unijnych w obszarach funkcjonowania naszych Członków i Partnerów. To pozwala nam na bieżąco śledzić zmiany legislacyjne i wstępnie określać szanse oraz ryzyka dostosowania do proponowanych zmian.  Bieżące działania BSP skupiają się również na skutecznym budowaniu relacji z kręgami negocjacyjnymi w Brukseli poprzez inspirowanie i prowadzenie publicznych debat, konferencji i spotkań. To pozwala nam tworzyć profesjonalną przestrzeń do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych podmiotów w obszarze aktywności legislacyjnej UE.

„Naszym celem jest wzmacnianie wartości Wspólnego Rynku UE poprzez działania na rzecz przyjmowania odpowiedzialnych i zgodnych z interesami polskiej i europejskiej gospodarki przepisów.”

Naszą aktywność w obszarze legislacji wspieramy działaniami w ramach członkostwa w następujących gremiach:

Platforma ds. Zrównoważonego Finansowania (EU Platform on Sustainable Finance) BSP dwukrotnie zostało wybrane do grona eksperckiej grupy doradczej Komisji Europejskiej, której celem jest wdrożenie założeń unijnej taksonomii. Od 2020 r. jako jedyna polska organizacja z regionu Europy Środkowo-Wschodniej jesteśmy w gronie ekspertów we flagowym projekcie realizującym cele Zielonego Ładu w sprawach taksonomii UE, określając ścieżki finansowania zrównoważonej transformacji.  

Partnerstwo Przemysłowe na rzecz Biometanu (BIP - Biomethane Industrial Partnership) Partnerstwo ma na celu wsparcie zwiększenia rocznej produkcji i zużycia zrównoważonego biometanu oraz przyczyniać się do stworzenia warunków dla dalszego wzrostu jego potencjału do 2050 r. BSP w 2022 r. zostało członkiem stowarzyszonym BIP, a od 2024 r. włączone zostało do prac grupy zadaniowej, która zajmuje się identyfikacją potencjału innowacyjnych źródeł biomasy w całej UE oraz określaniem warunków, w których potencjał ten mógłby zostać uwolniony.
 
Kowenant Przedsiębiorstw na rzecz Klimatu i Energii - European Covenant of Companies for Climate and Energy (CCCE) BSP uczestniczyło w 2023 r. w projekcie pilotażowym CCCE, tj. inicjatywy Komisji Europejskiej mającej wspierać przedsiębiorstwa europejskie w zwiększaniu ich udziału w transformacji energetycznej i dekarbonizacji. BSP było zaangażowane w projekt doradczy związany z rozwojem projektów badawczo-innowacyjnych. 

Unijne Obserwatorium Rynków Nawozowych - EUFertilisers Market Observatory W 2023 r. BSP zostało włączone do grona podmiotów nowotworzonej grupy ekspertów Komisji Europejskiej, które bada czynniki wpływające na rozwój rynku nawozowego w UE.  Możliwość bezpośredniego uczestnictwa w pracach tego gremium stanowi element działań na rzecz wsparcia interesów polskiego sektora nawozowego i spożywczego. 

BSP było uczestnikiem krajowych grup roboczych ds.:
Partnerstwa Wodorowego
- przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska(2020  - 2021)
stosowania taksonomii  - przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii (2023 - 2024)