Głos polskiego biznesu i nauki w Brukseli

Głos polskiego biznesu i nauki w Brukseli

Głos polskiego biznesu i nauki w Brukseli

O NAS

Związek Pracodawców Business & Science Poland

Związek Pracodawców Business & Science Poland powstał z potrzeby wsparcia interesów gospodarczych polskiego biznesu w środowisku unijnym. To wielosektorowa platforma współpracy ekspertów największych podmiotów polskiej gospodarki, partner w dialogu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i organizacji międzynarodowych.

To również cenione źródło informacji, analiz i wsparcia merytorycznego dla polskich Europosłów, a ponadto miejsce spotkań z partnerami biznesowymi, debat merytorycznych i poszukiwania konsensusu w obszarze legislacji w dialogu z instytucjami unijnymi przy wypracowywaniu korzystnych dla Członków Związku zapisów regulacyjnych.

Zadania te wypełnia w Brukseli Oddział BSP w oparciu o cele strategiczne wskazane przez Członków Związku i wspólnie uzgodnione, które stanowią podstawę do prac.

AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

NAUKA

NARODOWE CENTUM BADAŃ I ROZWOJU - Biuro w Brukseli

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, jest główną instytucją finansującą badania i innowacje w Polsce.

NCBR jest partnerem strategicznym BSP, prowadzi biuro w Brukseli i reprezentuje polskie interesy w
zakresie badań i innowacji w Unii Europejskiej.

Więcej

NASI 
CZŁONKOWIE

RELACJE 
Z WYDARZEŃ