NASZ ZESPÓŁ

Szymon Mikulski

Prezes Zarządu

Absolwent studiów prawniczych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Opolu a także kilku kierunków studiów podyplomowych m.in. z zakresu ochrony danych osobowych, zarządzania w biznesie oraz rachunkowości finansowej, budżetowej i podatkowej. Wcześniej doświadczenie zdobywał odbywając praktyki w Sądzie Okręgowym w Wydziale Gospodarczym w Opolu oraz Urzędzie Miejskim w Zabrzu w biurze obsługi prawnej i bezpieczeństwa informacji. Odbył również staż w Parlamencie Europejskim. Szymon jest menedżerem związanym z BSP od września 2019 roku. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Joanna Jura-Kucznik

Dyrektor Biura Zarządu

Joanna jest związana z BSP od stycznia 2022 roku, obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządu. Joanna jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie specjalizowała się w prawie finansowym i podatkowym. Joanna uzyskała również tytuł magistra bezpieczeństwa wewnętrznego, a także ukończyła studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych.

Anna Maria Kaczmarek

p.o. Dyrektora Oddziału BSP w Brukseli/ p.o. Dyrektora ds. Polityk Europejskich

Anna-Maria dołączyła do BSP w 2020 r. Obecnie pełni funkcję p.o. Dyrektora Oddziału BSP w Brukseli/ p.o. Dyrektora ds. Polityk Europejskich. Prowadzi dossiers związane z zrównoważonym rozwojem, finansowaniem i transformacją energetyczną. Wcześniej zajmowała się rzecznictwem interesów w procesie stanowienia prawa w organizacji branżowej europejskiego sektora hutnictwa, w szwedzkiej firmie PA i komunikacji strategicznej oraz holenderskiej firmie konsultingowej. Pracowała w PE, kancelarii prawniczej oraz szkoliła ekspertów m. in. Banku Światowego w zakresie prawa UE. Jest absolwentką prawa na UKSW, filologii angielskiej na KUL oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji ze specjalizacją w służbie zagranicznej.

Katarzyna Banaszak

Senior Policy Advisor

Jest specjalistą od polityk i programów Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe w obszarze prawodawstwa unijnego zdobyła pracując w Parlamencie Europejskim. Wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki i zarządzania uzyskała m.in. zasiadając w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego oraz radzie społecznej SPZOZ. Posiada tytuł magistra europeistyki Uniwersytetu Aix-Marseille we Francji, jest także absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poszerzała swoją wiedze w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości m.in. studiując w Budapest Business School. W Business and Science Poland od kwietnia 2022 roku na stanowisku Senior Policy Advisor zajmuje się kwestiami unijnej transformacji energetycznej.

Marcel Bartczak

Policy Analyst

Absolwent i stypendysta programu Future Leaders uczelni Royal Holloway, University of London na kierunku BSc Politics, Philosophy, and Economics oraz London School of Economics, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii politycznej. Zdobywał doświadczenie na stażach w kancelarii Hogan Lovells i firmie doradczej EY Polska. Stażysta „Bluebook” Europejskiego Komitetu Regionów. W latach 2021-2023 w sektorze organizacji pozarządowych pracował jako analityk, pełnił także funkcje prezesa i wiceprezesa zarządów fundacji działających w obszarze zielonej transformacji oraz geopolityki. Pasjonuje się filozofią kontynentalną i motoryzacją. W BSP od 2023 roku na stanowisku Policy Analyst

Ewa Sołtysik

Communications Advisor

Ewa jest absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku nauki polityczne. Ukończyła studia podyplomwe z zakresu public relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu kultury, nauki i mediów (Narodowe Centrum Kultury, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). W BSP pracuje od 2022r na stanowisku Communications Advisor.

Wojciech Zabrzeski

Business Development Manager

Wojciech jest absolwentem Northumbria University (Newcastle Business School), gdzie ukończył studia licencjackie na kierunku biznes i zarządzanie. W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w licznych przedsięwzięciach studenckich, takich jak Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, Smart Prospects oraz pełnił funkcję Student Ambasadora. Dodatkowo rozwijał własny start-up z branży technologicznej. Przed dołączeniem do zespołu Business & Science Poland, Wojciech pracował jako Project & Product Manager w brytyjskim oddziale Booksy. Wojciech posiada umiejętności w zakresie zarządzania projektami, sztucznej inteligencji, strategii biznesowych oraz analizy biznesowej, które wykorzystuje, aby wspierać rozwój i innowacje w Business & Science Poland.