Biuro BSP w Brukseli

Rue Belliard 40
1040 Bruksela
Belgia
Email: info@zpbsp.com

Biuro BSP w Warszawie

ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Polska
Email: info@zpbsp.com

Umiejscowienie biura BSP pośród stałych przedstawicielstw państw członkowskich

Umiejscowienie biura BSP pośród kluczowych budynków instytucji UE