NCBR Biuro w Brukseli

Celem działalności Biura NCBR w Brukseli jest wzmacnianie aktywności polskiego środowiska naukowego i biznesowego na arenie europejskiej raz wspieranie udziału polskich instytucji naukowych i innowacyjnych firm w programach UE, w szczególności w programie Horyzont Europa.

Biuro NCBR w Brukseli prezentuje głos Polski w konsultacjach i innych procesach dotyczących polityki badań naukowych i innowacji UE. Przedstawiciele Biura uczestniczą w spotkaniach, gremiach eksperckich i innych wydarzeniach organizowanych przez Komisję Europejską, jej agencje wykonawcze i instytucje partnerskie prowadzące działalność w obszarze badań i innowacji w Brukseli. Biuro ściśle współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i agencjami finansującymi naukę i innowacje w Polsce, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w NCBR, Biurem PolSCA PAN w Brukseli oraz ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej w zakresie związanym z polityką badawczo-innowacyjną UE i planowaniem strategicznym programu Horyzont Europa. Ponadto, pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Komisji Europejskiej i jej agencji, członkami Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego oraz Polakami pracującymi w instytucjach unijnych. Współpracuje także z najważniejszymi europejskimi sieciami, jak IGLO, Science Business, EUA, Taftie, ERRIN czy EARTO.

Główne działania biura NCBR w Brukseli:

Biuro NCBR w Brukseli to główne miejsce spotkań polskiego środowiska B+I z partnerami zagranicznymi. Oferuje przestrzeń do networkingu oraz do organizacji różnego rodzaju wydarzeń dla polskich naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych programem Horyzont Europa i innymi inicjatywami z obszaru badań i innowacji.  

Więcej informacji na temat Biura NCBR w Brukseli znajdą Państwo na stronie NCBR i na profilu brukselskiego Biura NCBR na LinkedIn

Kontakt

NCBR Biuro w Brukseli
Ewa Kocińska-Lange, Dyrektor
 
E-mail: ewa.lange@ncbr.gov.pl | brussels@ncbr.gov.pl
Tel: +32 486 274 874 / +48 509 215 353  
Rue Belliard 40  1040 Brussels