Przedświąteczne spotkanie „Bez szpilek (i krawata)

December 5, 2023

5 grudnia w brukselskim biurze Business & Science Poland odbyło się przedświąteczne spotkanie „Bez szpilek (i krawata).

Zaproszenie mec. Katarzyny Lachowicz, dyrektor Oddziału BSP w Brukseli do udziału w rozmowie przyjęły:

pani Barbara Glowacka - członkini gabinetu Komisarz UE ds. energii - Kadri Simson

oraz pani Wioletta Dunin-Majewska - członkini gabinetu Komisarz UE ds. spójności i reform - Elisy Ferreiry.

Rozmowa dotyczyła:

✔ bieżących tematów z zakresu polityki spójności, KPO, polityki energetycznej, rozwoju rynku OZE, w tym wodoru, unijnej polityki wiatrakowej;

✔ kwestii bezpieczeństwa energetycznego;

✔ kształtu przyszłej polityki spójności;

✔ wpływu sytuacji kryzysowych oraz obecnej sytuacji geopolitycznej na ustalanie priorytetów polityki energetycznej w okresie nowej kadencji instytucji UE;

✔ budowy autonomii strategicznej Europy, dywersyfikacji łańcuchów dostaw, reindustrializacji Unii vs. wzmacniania konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.

Najnowsze aktualności