Polska jest lokomotywą ekonomiczną Europy

July 1, 2019

Podczas otwarcia Business & Science Poland z udziałem Premiera Mateusz Morawiecki oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša Šefčoviča, zaprezentowaliśmy krótką animację przygotowaną specjalnie na tę okazję.

Wzmocnienie głosu polskiego biznesu i nauki

Głównym celem tego krótkiego filmu było pokazanie roli jaką już dziś odgrywa w Europie polski biznes i nauka a także ogromnych perspektyw rozwoju jakie stoją przed naszym krajem. Zwiększanie świadomości unijnych urzędników i decydentów na temat Polski oraz jej potencjału jest jednym z kluczowych celów Business & Science Poland.

Business & Science Poland będzie zapewniać polskim przedsiębiorcom wsparcie w zakresie uczestnictwa w procesie decyzyjnym i legislacyjnym na forum Unii, pomoc w nawiązaniu relacji z interesariuszami procesów legislacyjnych, decydentami oraz z innymi potencjalnymi partnerami.

Bardzo ważnym partnerem w działaniach BSP jest NCBiR, który będzie wspierał organizację w działaniach kierowanych do podmiotów z sektora nauki. Dzięki tej współpracy polska nauka będzie mogła liczyć na pomoc w pozyskiwaniu finansowania na badania i rozwój.

Zależy nam aby DNA przedsiębiorców naturalnie i odruchowo utożsamiało rozwój własnego biznesu właśnie z nauką. Jestem przekonany, że Business and Science Poland pozwoli zwiększyć konkurencyjność polskiego biznesu w skali Europy, ale także wzmocnić świadomość jak wiele i na jak konkurencyjnych warunkach polska nauka może zaoferować firmom globalnym. W Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej największej tego typu inicjatywie w Europie, doskonale rozumiemy, że konkurencyjny biznes to innowacje i wdrożenia czerpiące z najnowocześniejszej wiedzy i laboratoriów– podkreślał Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Związek zaprasza do współpracy nie tylko prywatny biznes, ale także zrzeszenia przedsiębiorców, izby handlowe, jednostki naukowe czy inne związki pracodawców. Podstawową pomocą ze strony BSP ma być wsparcie administracyjne i merytoryczne w uzgodnionym zakresie, biuro z zapleczem zapewniającym komfortowe warunki pracy, zaproszenie na wydarzenia o charakterze szkoleniowym, dyskusyjnym i networkingowym czy nawet wirtualny adres firmy. Business & Science Poland ma adres w Brukseli, przy Rue Belliard 40, w dzielnicy, gdzie mieszczą się najważniejsze unijne instytucje.

Polski głos musi być wyraźnie słyszany na forum europejskim. Potrzebujemy organizacji, która pomoże polskim przedsiębiorcom zadbać o nasze interesy w miejscu, w którym zapadają najważniejsze decyzje legislacyjne bezpośrednio wpływające na ich działalność. Po 15 latach naszej obecności w Unii Europejskiej utworzenie Business & Science Poland wydaje się naturalnym i bardzo potrzebnym krokiem. – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.​

Członkami związku są dziśpolskie podmioty, które definiują swoje interesy długoterminowo i chcą skutecznie zarządzać ryzykiem regulacyjnym.

Do grona członków BSP należą dziś największe polskie firmy: Orlen, Lotos, PLL LOT, Grupa Azoty, KGHM, PPL Porty Lotnicze, Giełda Papierów Wartościowych, Totalizator Sportowy, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Invest Park i Poczta Polska.

Najnowsze aktualności